دسامبر 2017

گنبد های نمکی

By | 2017-12-17T16:42:48+00:00 دسامبر 17th, 2017|نمک|

گنبد های نمکی در هر لیتر از آب دریاها به طور میانگین ۳۵ گرم از انواع یون ها وجود دارد که از این مقدار ۲۷ گرم مربوط به نمک است و از آنجا که [...]